Päevapakkumised.ee

Kasutustingimused

Päevapakkumised.ee (OÜ Eksoinf) veebilehele kasutamisel või selle andmetele juurdepääsemisel nõustute järgima ja olema seotud järgmiste kasutustingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, siis ei ole teil õigust antud veebilehte ega sellel leiduvaid andmeid kasutada.

1. Avalikustatud andmete korrektsus

Meie veebileht avaldab päevapakkumisi erinevatest allikatest ja kuigi me püüame pakkuda täpset ja ajakohast informatsiooni, ei saa me andmete õigsust alati garanteerida. Andmed võivad sisaldada vigu ja me ei vastuta vigadest tingitud kahju või ebamugavuste eest. Lisaks jätavad kõik söögikohad endale õiguse igal ajal muuta enda pakkumisi või nende hindu.

2. Keelatud kasutus

On rangelt keelatud kopeerida, reprodutseerida või levitada meie veebilehel leiduvat informatsiooni ilma meiepoolse kirjaliku loata. Kogu sisu ja graafika on Päevapakkumised.ee omand ja seda kaitsevad autoriõiguse seadused.

3. Kasutaja käitumine

Veebilehe kasutamisel nõustute:

  • Mitte osalema ebaseaduslikes või kahjulikes tegevustes.
  • Mitte püüdma saada volitamata juurdepääsu meie veebilehele või sellega seotud süsteemidele.
  • Mitte segama meie veebilehe korrektset toimimist.
  • Mitte kopeerima, muutma või levitama sisu ilma kirjaliku loata.
  • Mitte osalema tegevustes, mis võiksid kahjustada, häirida tööd või üle koormata meie servereid.
  • Mitte kasutama lehel leiduvat infot ükskõik milliste nõuete esitamiseks söögikohtade vastu.

4. Vastutuse piiramine

Mingil juhul ei vastuta Päevapakkumised.ee otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad meie veebilehe kasutamisest või pakutavast informatsioonist.

5. Muudatused kasutustingimustes

Jätame endale õiguse igal ajal muuta või kohendada neid kasutustingimusi ning teie vastutate nende perioodilise ülevaatamise eest. Jätkates meie veebilehe kasutamist pärast muudatusi, nõustute uute tingimustega.

6. Kehtiv seadus

Need kasutustingimused alluvad ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, hoolimata sellest, millised on selle konfliktiõiguse põhimõtted.Kui teil on kasutustingimuste kohta täpsustavaid küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust.

Täname, et kasutate Päevapakkumised.ee keskkonda!


OÜ Eksoinf
Viimati muudetud: 03.02.204